Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną wyłącznie za pośrednictwem Internetu, pod adresem www.greenmenclan.com, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
 2. Właścicielem Sklepu jest: Green Men Clan Piotr Solecki zarejestrowana działalność pod adresem Korzeniowskiego 31/3 81-376 Gdynia Nip 586-164-37-71 Regon 191624471
 3. Kontakt ze sprzedawcą można uzyskać:
  telefon: +48 533-534-959, +48 533 401 518
  adres email: gmckontakt@gmail.com
 4. Poprzez akceptację Regulaminu, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do przestrzegania ich.
 5. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 6. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień
 7. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 8. Towary dostępne w Sklepie internetowym są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 9. Do ceny Towaru należy doliczyć koszty dostawy w wysokości wskazanej w §6 dla wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
 10. Firma Green Men Clan zastrzega sobie prawo do pewnych różnic, pomiędzy zdjęciami a rzeczywistym produktem

§2 Zamówienia

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
  – poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest zarejestrowanie się przez wypełnienie formularza rejestracyjnego czyli: podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia drogą e-mail. Poprzez akceptację Regulaminu, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do przestrzegania ich. Następnie zamawiający zobowiązany jest do wykonania płatności.
 3. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient, składając zamówienie, składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny. Wpłacona kwota zostanie wówczas zwrócona niezwłocznie na numer rachunku, z którego została wpłacona lub na konto PayPal w przypadku zapłaty za zamówienie przez PayPal.

§3 Płatności

 1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.
  1.1 Zamówienia personalizowane realizowane są tylko i wyłącznie za przedpłatą (PayPal lub przelew)
 2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
 3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§4 Wysyłka towaru

Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm wysyłkowych
Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu należnej kwoty na koncie Green Man Clan.
Koszt wysyłki:
– Listowa [małe lekkie przedmioty np.: naszywka]: 9zł
– Paczka [do 2 kg wraz z opakowaniem]: 13zł
– Paczka [od 2 kg do 5 kg wraz z opakowaniem]: 22 zł

§5 Reklamacje

W razie wad towaru
Zachęcamy do skorzystania najpierw z adresu e-mail
gmckontakt@gmail.com
oraz telefonu
533-534-959 lub 533-401-518
Adres do wysyłki:
ul. Korzeniowskiego 31/3
81-376 Gdynia

W ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki poinformujemy czy reklamacja zostanie uwzględniona. Jeśli reklamacja zostanie uwzględniona dokonamy naprawy/wymiany i odeślemy na nasz koszt.
Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.Konsument może skorzystać z pozasądowych sposób rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Klient może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§6 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie.
 2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.
 5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.
 6. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadku zamówienia produktu personalizowanego, czyli wykonanego zgodnie z specyfikacją konkretnego klienta.

§7 Ochrona prywatności

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§8 Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Zmiany w Regulaminie stają się skuteczne w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania ich na stronie www.greenmenclan.pl – z tym, że dla zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu, zamówienia realizowane są na podstawie Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.